ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปิติทัศน์ ไววิริยะ EV042587851TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 10, 2018 10:26 072018000001
สิริวรรณ น้อยรักษา EV042418813TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 21, 2018 042018000001
ไพบูลย์ เกษมพัฒนะโภคิน EU300909338TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 24, 2018 10:27 022018000002
Mrs. Tin Tin Wai. (Pa-Auk@Heho) EU300732318TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2018 11:08 012018000001
ชื่อลูกค้า : ปิติทัศน์ ไววิริยะ
Tracking number : EV042587851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2018 10:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072018000001
ชื่อลูกค้า : สิริวรรณ น้อยรักษา
Tracking number : EV042418813TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 21, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000001
ชื่อลูกค้า : ไพบูลย์ เกษมพัฒนะโภคิน
Tracking number : EU300909338TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2018 10:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000002
ชื่อลูกค้า : Mrs. Tin Tin Wai. (Pa-Auk@Heho)
Tracking number : EU300732318TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2018 11:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000001
Powered by MakeWebEasy.com